Dr. Varadaraj Velluvakandy

Name: Dr. Varadaraj Velluvakandy
Folio No: 58LM/KE-30
Address: Arikanya, Chovva
City: Kannur
State: Kerala
Pin: 670006
Phone: 0497-2707504, (Koyili Hospital) 0497-2728185 ®
Mobile: 9447779185
Email: varadarajdr@yahoo.com, varadarajdr@gmail.com

Leave a Reply